Vermogenskadaster

België ziet zich geconfronteerd met de hoge eisen die Europa stelt. Om aan deze doelstellingen te voldoen en het begrotingstekort te dichten, zal ons land moeten hervormen. Vooral wat betreft de fiscaliteit. Er wordt al enige tijd hard gewerkt aan een grondig fiscaal hervormingsplan; de Taxshift. Deze belastingverschuiving is de afgelopen tijd dan ook vast gespreksonderwerp. Wat houdt de aanleg van een vermogenskadaster in en hoe kan dit bijdragen aan de hervormingen in ons land?

De rijken der rijken moeten meer bijdragen

Bij de Taxshift wordt er een verschuiving beoogd (ook onder aandringen van de OESO) van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en milieu. Algemene opinie is dat vooral de rijken meer moeten gaan bijdragen en niet, zoals zo vaak het geval is gebleken, de middenklasse. Een echte vermogensbelasting en een vermogenswinstbelasting staan daarom op stapel en de internationale druk maakt het opzetten van een gedetailleerd vermogenskadaster daarmee onvermijdelijk.

Vermogenskadaster

Om meer inzicht te krijgen in het kapitaal in ons land is het afgelopen jaar al bij de Nationale Bank een databank opgezet met de bankrekeningen van alle Belgen. Tot nu toe functioneert die databank als aanspreekpunt voor de fiscus, maar alleen als men gerede verdenking heeft van fraude en bovendien zijn alleen de bankrekeningen bekend, niet de bedragen die daarop staan. Dat ‘centraal aanspreekpunt’ zou nu dus verder uitgebouwd moeten worden tot een heus vermogenskadaster met alle details van de vermogens.

Een échte vermogensbelasting kan namelijk niet zonder een vermogenskadaster. Alleen op die manier kan men inzicht krijgen in het kapitaal en waar zich dat bevind en alleen op die manier kan men belastingen heffen die alleen de super rijken raken. Op basis van een vermogenskadaster kan men de vermogens precies in kaart brengen en dat maakt het ook mogelijk de middenklasse te ontzien en de rijke toplaag meer te belasten.

Rechtvaardig

Zo’n ‘rijkentaks’ is dus wel degelijk mogelijk en het is ook rechtvaardig. Het grootste deel van de Belgen zou immers graag zien dat er nu eens echt wordt opgekomen voor hardwerkende burger, ofwel voor Jan Modaal met een klein spaarpotje. Het is dus aan de regerende partijen om zo snel mogelijk een vermogenskadaster op te zetten en te zorgen voor een grondige, haalbare en rechtvaardige verschuiving in het belastingstelsel. Zo wordt niet alleen voldaan aan de Europese eisen, maar is ook het belang van het Belgische volk en economie gediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *