Roerende voorheffing

In de discussies over de Taxshift spreekt men steeds over een verschuiving in het belastingstelsel waarbij kapitaal meer belast zal moeten worden en de belasting op arbeid verminderd wordt. Eén van de vele manieren om dat te realiseren is door een verbreding van de roerende voorheffing. Wat houdt die voorheffing eigenlijk in, hoe verhoudt België zich wat dat betreft tot onze buurlanden en wat zou er dan precies veranderen als de roerende voorheffing wordt verbreedt? In dit artikel scheppen we daarover meer duidelijkheid.

Wat is roerende voorheffing?

In België kent men de ‘roerende voorheffing’. Het is een voorheffing op de inkomstenbelasting voor inkomsten uit zogenaamde ‘roerende goederen’. Onder ‘goederen’ verstaan we hier ook niet tastbare zaken, zoals bijvoorbeeld spaargeld. Inkomsten uit roerende goederen bestaat dan ook veelal uit dividend of intrest. Tot nog toe is de belasting die daarover geheven wordt 15%, 21% of 25% van het bruto inkomen, afhankelijk van het type inkomsten. Deze wordt direct ingehouden door de bank of vennootschap tijdens het uitkeren van het dividend.

Voor particulieren is het een prettige regeling omdat er geen afrekening van personenbelasting meer plaatsvindt en er is dan dus ook geen aangifteplicht meer voor. Daarnaast is het zo dat men voor wettelijke gereglementeerde spaarboekjes een vrijstelling heeft voor de eerste € 1.900,- en voor het deel daarboven geldt een heffing van 15%.

Een voorbeeld

De heer van Zantbeek is een natuurlijk persoon en inwoner van België. Hij bezit aandelen van een vennootschap in Vlaanderen. Uit de aandelen verdient de heer van Zantbeek een bruto dividen van € 100,-.

Op dividend geldt een tarief voor roerende voorheffing van 25% en de vennootschap is verplicht deze in te houden en af te dragen. Dit betekent dus dat de vennootschap een netto dividend overmaakt van € 75,- aan de heer van Zantbeek en € 25,- stort ten gunste van de Belgische schatkist.

Verschil met omliggende landen

Voorstanders van een verschuiving naar meer kapitaalbelasting zijn van mening dat België een fiscaal paradijs is. De roerende voorheffing is in Nederland bijvoorbeeld 30% en in Frankrijk maar liefst 44%. Zij zien dan ook graag dat het percentage in België ook naar 30% gaat en dat het vrijgestelde bedrag voor spaarboekjes flink omlaag moet. Tegenstanders voeren dan weer aan dat er nu al andere vormen van kapitaalbelasting zijn die in België uniek of flink hoger dan in de omringende landen zijn. Ook zouden particulieren de vrijheid moeten houden om te kunnen sparen, zonder daarvoor direct belast te worden.

Een gedachte over “Roerende voorheffing”

  1. De Roerende Voorheffing is niet eerlijk.Men treft hier de spaarders die onvoldoende kapitaal bezitten,om in eigendom te investeren,terwijl de huurinkomsten onbelast blijven voor degen die meer dan een woning in eigendom hebben,zij verdienen geld zonder er belasting op te betalen.dit is onrechtvaardig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *