Milieubelasting

Men wordt zich steeds meer bewust van het belang van een verschuiving binnen het belastingstelsel. Behalve de economische voordelen die dat oplevert voor ons land, is het ook een kans om het milieu naar de voorgrond te schuiven. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar ook gewoon om meer geld vrij te maken om te zorgen voor een schone en duurzame leefomgeving. Hoe is het momenteel gesteld met de milieubelasting in België en waar liggen de kansen in geval van een Taxshift?

Milieubelastingen in België

Er zijn meerdere aspecten die onder de noemer milieubelasting vallen. In België bestaat er een onderverdeling in 4 groepen:

  • energiebelastingen (bv. accijnzen op minerale olie, federale bijdrage op energie zoals elektriciteit en aardgas)
  • vervoerbelastingen (bv. belasting op in verkeerstelling, jaarlijkse verkeersbelasting)
  • belastingen op vervuiling (bv. belasting op huishoudelijk afval, milieuheffing)
  • belastingen op hulpbronnen (bv. waterbelasting).

De BTW valt, hoewel er wel overlappingen zullen zijn, niet onder de milieubelasting omdat het een algemene belasting betreft.

De energiebelastingen nemen met bijna 60% de grootste ruimte in. Van de totale inkomsten van milieubelastingen zijn de huishoudens voor 54% verantwoordelijk, de rest komt voor rekening van de ondernemingen en 1% van niet residenten.

Taxshift van arbeid naar grondstoffen en vervuiling

Bij de geplande Taxshift zijn er verschillende kansen voor een verbreding en/of verhoging van de milieubelasting. Door de verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op grondstoffen bijvoorbeeld. Daarbij snijdt het mes dan aan twee kanten; het brengt niet alleen meer geld in de schatkist, maar draagt ook bij aan een bewuster en efficiënter gebruik van grondstoffen.

De gedachte daarachter is eenvoudig. In de basis hebben bedrijven twee primaire kostenposten. Aan de ene kant zijn er de kosten die men maakt voor grondstoffen en materialen, zoals olie, hout, metaal en bouwstoffen. Anderzijds zijn er de loonkosten. Tot op heden zijn de belastingen voor arbeid in België zeer hoog, terwijl de belasting op grondstoffen heel laag is. Dat resulteert in bezuinigingen op personeel en grotere investeringen in opties waarbij men meer grondstoffen nodig heeft. De taxshift kan met een verschuiving een enorme positieve impact hebben op zowel het milieu (efficiënter gebruik van grondstoffen) als de economie (creatie van werkgelegenheid).

Minder lasten voor arbeid, hogere milieubelasting

De Taxshift heeft natuurlijk veel meer factoren en effecten en is iets wat zeer zorgvuldig bestudeerd en besproken zal moeten worden. Maar uit bovenstaande uiteenzetting kan je al opmaken dat het zowel een economisch belang dient als een idealistisch doel nastreeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *