Ecofiscaliteit

De veelbesproken Taxshift zal in grote lijnen een verschuiving betekenen van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en milieu. Het is de bedoeling dat de ecofiscaliteit meer geld in het laatje gaat brengen voor de overheid, terwijl tegelijkertijd burgers en bedrijven bewuster om leren gaan met grondstoffen.

Hoe is de situatie op dit moment?

Met 53,9% van de totale belastinginkomsten heeft België één van de hoogste percentages als het om de belasting op arbeid gaat. De ecofiscaliteit levert daarentegen maar een schamele 4,8% op. Onder ecofiscaliteit verstaan we hier de belastingen op energie, winning van grondstoffen, transport en vervuiling. In Europa heeft alleen Frankrijk een nog lager percentage. In België kent men daarbij ook nog eens een aantal subsidies bij die ook niet bepaald bijdragen aan een beter milieu, denk bijvoorbeeld aan het gunstregime voor bedrijfswagens. Kortom, ons land doet, zeker in vergelijking met de meeste andere landen in de EU, niet genoeg voor een duurzamer milieu.

Hoe zou het moeten worden?

Een verschuiving van de belastingen van arbeid naar ecofiscaliteit zou volgens velen twee vliegen in één klap slaan. Enerzijds draagt het bij aan een beter milieu, door een verminderd gebruik van grondstoffen en minder en milieuvriendelijker transport. Daarbij is het ook de bedoeling dat er een algemene bewustwording ontstaat waarbij efficiënter met grondstoffen en andere zaken wordt omgegaan en waarbij de industrie gestimuleerd wordt vanuit een andere invalshoek te ontwerpen.

Anderzijds zou het ook positief werken voor de economie. Omdat arbeid goedkoper wordt, worden er jobs gecreëerd. Een verlaging van de lasten op arbeid, resulteert dus op de lange termijn ook in meer inkomsten voor de overheid; werkende burgers zijn betalende en consumerende burgers.

Meer ecofiscaliteit in het belang van iedereen

De angst bestaat dat een belastingverschuiving uiteindelijk neerkomt op een belastingverhoging. Feit blijft natuurlijk wel dat men niet kan verschuiven zonder verhogingen want tegenover die verhogingen staan tenslotte verlagingen. Een verlaging van de lasten op arbeid zal gefinancierd moeten worden door een andere ‘bron’ aan te spreken. Elke verschuiving binnen het belastingstel heeft dan ook directe gevolgen voor de economie en de samenleving. De taxshift is een noodzakelijke sociaaleconomische hervorming waardoor onze samenleving bewuster, groener en rechtvaardiger wordt en tegelijkertijd resultaat in een duurzame en competitieve economie.

Een hoger percentage ecofiscaliteit is dus niet alleen een belangrijk onderwerp voor de ‘groenen’. Ook vanuit economisch standpunt is een verschuiving naar de ecofiscaliteit een goed wapen in de strijd om België uit de crisis te halen. En dat is een belang dat iedereen dient!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *