Belasting op speculatie

Ongeveer 80% van de Belgen is voorstander van een taxshift waarbij de belastingdruk verschuift van arbeid naar vermogen. De laatste decennia kwamen bezuinigingen en belastinghervormingen grotendeels op de schouders van de middenklasse terecht. Een ‘bittere pil’ die men niet meer bereid is te slikken….

Maar hoe zou een taxshift er dan precies uit moeten zien? Dat is iets waarover de meningen heel erg uiteenlopen. Vaak wordt de belasting op speculatie opgenoemd, ook door ondernemend België, als goede marge in de richting waarin de belastingdruk geschoven kan worden. Waar grote ondernemingen en bedrijven nu vaak de dans ontspringen, zou men door dáár de belastingdruk te vergroten, een verlaging van de belasting op arbeid mogelijk maken.

Hoewel niet iedereen het weet, bestaat er wel al een belasting op speculatie in België. Hoe is deze tot op heden geregeld en wat zou er dan nog aangepast kunnen worden?

De huidige belasting op speculatie in België

In België hoeft er geen meerwaardebelasting op aandelen betaald te worden mits deze passend is binnen het ‘normale beheer van een privévermogen’. Echter, indien het gaat om een ‘abnormale’ of ‘speculatieve’ transactie, wordt de belegger in kwestie door de fiscus een roerende voorheffing van 33 procent opgelegd.

Het probleem is dus eigenlijk dat de beoordeling van wanneer een transactie speculatief is, nogal subjectief is. Wat het verschil is tussen ‘normaal beheer’ en ‘speculatie’, is nogal vaag aanleiding voor meningsverschillen tussen de fiscus en degenen die de belasting opgelegd krijgen.

Wat zou er kunnen veranderen bij een belastingverschuiving?

Allereerst zal de wetgeving een rol moeten spelen. Deze hoeft niet zozeer aangescherpt te worden als wel duidelijker omschreven. Zo is er bijvoorbeeld geen grens vastgelegd wanneer een aandelenverkoop als gewone handel bestempeld wordt en wanneer het om speculatie gaat. Er zou bijvoorbeeld in de wet een ‘minimum houdperiode’ omschreven kunnen worden (binnen deze periode geldt de transactie dan als speculatie). Dit is op zijn minst duidelijker voor alle partijen.

Een speculatietaks zou ook breder opgezet kunnen worden, zoals in verschillende buurlanden het geval is. Daar is er altijd een meerwaardebelasting op aandelen, maar het tarief voor de lange-termijnbeleggers is dan lager.

Gaat de belasting op speculatie er wel komen?

Zowel de meerderheid van de ondernemers als de werknemers zijn het eens over de noodzaak van een speculatietaks. Echter, de lobby van de allerrijksten zet alles in het werk om zo’n taks te voorkomen. Zij kwamen daarom met een ‘compromis’ waarbij speculatie wel belast zou moeten worden, maar waarbij de opbrengst voor de Taxshift eigenlijk te verwaarlozen is.

Deze ‘symboolbelasting’ zal dus weinig bijdragen aan een werkelijke en rechtvaardige verschuiving van de belastingdruk en het zou wel eens kunnen zijn dat België nu wéér een ‘bittere pil’ te slikken krijgt, maar dan in een nieuw jasje!

Een gedachte over “Belasting op speculatie”

 1. Het mooiste voorbeeld van een succesvolle taxshift is Britisch colombia
  bc voorbeeld artikel

  Zij belasten alle fossiele grondstoffen met een CO2 taks, die ze volledig BUDGETNEUTRAAL (heel belangrijk woord) compenseren door een belastingsverlaging van de burger

  Het gevolg is dat zonder subsidies en zonder communistische interventiesystemen de economie 19% minder fossiele grondstoffen is gaan gebruiken, en tegelijkertijd de tewerkstelling toegenomen is.

  We hebben in Belgie een assymetrische belasting op energie, electriciteit en auto’s worden overbelast, terwijl aardgas/mazout/steenkool onderbelast wordt

  zie powerpoint
  pdf1
  pdf2

  Een taxshift gaat dus over het stimuleren van de economie (heel belangrijk gegeven) zonder budgettaire ruimte (dus zonder belastingdruk te verhogen) door ongelijkheden en ontsnappingsroutes inde belastingen op te heffen.

  Concreet voorbeeld: je reist goedkoper naar mahreb landen met onbelaste vliegtuigen dan met de auto in europa dankzij het verschil in belastingen op energie/transport systemen.

  Concreet voorbeeld2: de meest energievriendelijke verwarmingstechniek de warmtepomp is onrendabel door de overbelasting van elektriciteit en de onderbelasting van aardgas

  Concreet voorbeeld3: vervuiling wordt wegbelast naar lageloonlanden. Daarom moeten we import uit die landen corrigeren met een embedded CO2 taks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *